Yritys, josta hinta-arvio tehdään on:

Osakeyhtiön tulokseen perustuva hinta-arvio

Yrityksen tulos verojen jälkeen vuonna 1:
Yrityksen tulos verojen jälkeen vuonna 2:
Yrityksen tulos verojen jälkeen vuonna 3:
Yrittäjien lukumäärä:
i
Yrittäjille kolmen viimeisen vuoden aikana maksettu palkka:
i
Oikaisu:
i

Tuloslaskelman perusteella laskettu hinta-arvio: 0

i

Henkilöyrityksen tulokseen perustuva kauppahinta-arvio

Laskuri olettaa yrittäjän palkaksi 25 000€ vuodessa ja kauppahinnan takaisinmaksuajaksi 4 vuotta. Nämä oletukset ovat rahoittajien yleisesti käyttämiä keskimääräisiä arvoja.

Tulos verojen jälkeen vuonna 1:
i
Tulos verojen jälkeen vuonna 2:
i
Tulos verojen jälkeen vuonna 3:
i
Henkilötyövuosikerroin:
i
Oikaisu:
i

Tuloksen perusteella laskettu hinta-arvio: 0

i