Yrityksen varallisuuteen perustuva hinta-arvio

Viimeisin taseen loppusumma:
Lyhytaikaiset velat:
Pitkäaikaiset velat:
Koneiden, kaluston ja rakennusten arvon oikaisu:
i

Tasetietojen perusteella laskettu hinta-arvio: 0

Laskelman tulos on suuntaa antava.