Mikä on yrityksesi arvo?

Yrityksen hintaa voidaan arvioida useilla eri tavoilla. Laskurimme avulla hinta arvioidaan tuloksen tai varallisuuden perusteella. Yrityksen lopullinen hinta on se, mikä johtaa kauppaan.

Yrityksen tulokseen perustuva hinta-arvio = tuottoarvo

Laskenta perustuu yrityksen viimeisen kolmen vuoden tulokseen. Mikäli yrittäjät eivät ole nostaneet kohtuullista palkkaa, tulosta oikaistaan. Tässä laskentatavassa ei huomioida yrityksessä olevaa omaisuutta kuten kiinteistöjä, koneita, kalustoa ja varastoja.

Laske yrityksen hinta-arvio tulokseen perustuen

 

Yrityksen varallisuuteen perustuva hinta-arvio = substanssiarvo

Laskenta perustuu yrityksen kolmen viimeisen vuoden taseeseen. Taseessa huomioidaan yrityksen varallisuus ja velat. Mikäli omaisuuserät eivät vastaa käypiä arvoja, niin tasearvoja oikaistaan. Tällä laskentatavalla saadaan hinta-arviolle alaraja.

Laske yrityksen hinta-arvio varallisuuteen perustuen